Mijn DIRECT omgeving | Alles digitaal | DIRECT Payrolling & Staffing (2024)

Snel en professioneel Binnen 24 uur op contractKundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

Altijd zelf in control over jouw personeelszaken.

MijnDIRECTomgeving is jouw online platform van DIRECT Payrolling & Staffing voor flexwerkers, inleners en intermediairs. Een alles-in-een-omgeving waar jij continu inzicht hebt in al jouw personeelszaken.

 • Alles-in-een systeem

 • Persoonlijke omgeving

 • Optimale samenwerking

Navigeer snel naar

 • DIRECT voor flexwerkers

 • DIRECT voor inleners

 • DIRECT voor intermediairs

 • Contact en tarieven

Wat betekent payrollen met Mijn DIRECT?

Mijn DIRECT omgeving is een online platform van DIRECT Payrolling & Staffing voor flexwerkers, inleners en intermediairs. Viamijn.directpayrolling.nlen de bijbehorende app heb je alsflexwerker altijd en overal inzicht in je loonstroken, gewerkte uren en overige documenten.

Voorinlenersenintermediairszorgt Mijn DIRECT omgeving voor extra gemak bij het verlonen van personeel. Zo kunnen inleners en intermediairs het digitaal op contract nemen van nieuwe flexkrachten via deappvolgen, documenten van flexkrachten inzien én online de urenregistratie bijhouden.

Jouw partner op gebied van personeelszaken die je jouw medewerker kunt toevertrouwen.

Mijn DIRECT voor flexwerkers.

Wij willen de werkprocessen voor jou als flexwerker zo makkelijk mogelijk maken. Daarom hebben we een omgeving gebouwd die de verloning én administratieve makkelijk maakt. Met Mijn DIRECT heb je altijd en overal inzicht in jouw loonstroken, gewerkte uren en andere relevante documenten. Verder kan je de omgeving gebruiken om in- en uit te klokken voor je urenregistratie én volg je het laatste nieuws dat relevant voor je is.

Afhankelijk van de afspraken die jij met je feitelijke werkgever hebt gemaakt, werkt de uren aanlevering op een van de volgende wijzen, namelijk:

 • Je vult zelf uren in: Het is mogelijk om de uren aan te passen die je hebt geklokt, zodat je altijd de juiste uren doorgeeft.
 • Je werkgever vult de uren voor je in: In jouw portaal kun je altijd de uren zien die je inlener of bemiddelaar heeft ingevuld, zodat je dit kunt controleren.

Mijn DIRECT voor inleners.

Ook voor werkgevers (ook wel inleners genoemd) willen we werkprocessen zo makkelijk mogelijk maken. Met de Mijn DIRECT omgeving worden alle processen voor je versneld. Je kunt gemakkelijk de onboarding van jouw medewerkers volgen, evenals de flexwerker zelf die ook zijn eigen online onboarding kan volgen. Verder is het mogelijk om flexwerkers slechts één keer in te laten loggen voor controle en digitale ondertekening. Simpel en eenvoudig.

In de Mijn DIRECT omgeving worden nieuwe flexwerkers op contract genomen middels de onboarding. Het onboardingsproces biedt veel flexibiliteit. Hierbij zijn twee verschillende processen mogelijk:

 • Optie 1: De inlener vult in en zet door.
 • Optie 2: De inlener vult in, de flexwerker vult aan én accordeert, de inlener zet door.

Goed te weten is, is dat de eerste optie standaard beschikbaar wordt gesteld. Wij verwerken vervolgens de onboarding én zorgen dat de juiste documenten worden gegenereerd.

Mijn DIRECT voor intermediairs.

Maar ook voor recruiters is de Mijn DIRECT omgeving ideaal. De grootste voordelen zitten in het feit dat processen versneld worden. Het is tevens mogelijk om heel gemakkelijk de volledige onboarding te volgen. Jouw flexwerker hoeft zich verder ook maar slechts één keer in te loggen voor controle en digitale ondertekening. Kortom, Mijn DIRECT omgeving is een ideale omgeving waar alle partijen in samenkomen.

In de Mijn DIRECT omgeving worden nieuwe flexwerkers ingeschreven middels de onboarding. Het onboardingsproces biedt veel flexibiliteit. Hierbij zijn twee verschillende processen mogelijk:

 • Optie 1: De intermediair vult in en zet door.
 • Optie 2: De intermediair vult in, de flexwerker vult aan en accordeert, de intermediair zet door.

Goed te weten is, is dat de eerste optie standaard beschikbaar wordt gesteld. Wij verwerken vervolgens de onboarding en zorgen dat de juiste documenten worden aangeboden. De flexwerker accordeert dus pas bij ondertekening voor alle NAW gegevens, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverleden. Dit wordt gedaan door een extra digitale handtekening op de inschrijfkaart die wordt gegenereerd aan de hand van de informatie die de intermediair invult.

Optionele functionaliteiten.

Verder is het ook mogelijk om de Mijn DIRECT omgeving uit te breiden met meerdere, optionele, functionaliteiten. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

 • Eigen logo in de online omgeving.

 • Eigen huisstijlkleuren in de online omgeving.

 • Eigen tegels toevoegen met informatie.

Op zoek naar een partner op gebied van personeelszaken?

Met de dienstverlening van DIRECT Payrolling & Staffing profiteer je DIRECT van alle voordelen. Overstappen? Dan maak je per direct gebruik van een vernieuwde werkgevers- en werknemersportal, een volledig geautomatiseerde vacaturebank en de beloofde flexibiliteit waar je op altijd op kunt bouwen. Uiteraard nemen we het totale juridische werkgeverschap van de betrokken werknemers van je over en tekenen we voor alle bijkomende administratieve zaken. Start vandaag nog met risicoloos ondernemerschap.

Ontvang geheel vrijblijvend binnen 24 uur de tarieven in je mailbox. Geen kleine lettertjes en geen verrassingen.

Kunnen we je verder helpen? Neem contact op.

026 - 372 45 20

Direct antwoord

Via het formulier

Binnen 24 uur antwoord

Via live chat

Binnen 1 min. antwoord

Binnen 5 min. antwoord

Binnen 5 min. antwoord

Mijn DIRECT omgeving | Alles digitaal | DIRECT Payrolling & Staffing (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6555

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.